رجوع در طلاق توافقی و طلاق خلع

قبل از انجام طلاق توافقی سوالات و ابهامات زیادی برای موکلین وجود دارد. مشاوره حقوقی و وکیل طلاق توافقی کمک بسیاری در روند طلاق به شما می کند. مدارک، هزینه و فرایند طلاق توافقی را در وبسایت گروه وکلای ره جویان عدالت ملاحظه فرمایید.

مطالبه نفقه زن در طلاق توافقی

 

بر طبق ماده 198 قانون مدنی ، تمامی هزینه های متعارف یک زن را از جمله هزینه های بهداشتی ، درمانی، مسکن ، پوشاک و ... را نفقه گویند. مطالبه نفقه زن نیز مانند مهریه در طلاق توافقی کاملا براساس توافق زوجین است و زن می تواند از دو طریق تنظیم دادخواست و طرح دعوی کیفری نفقه را مطالبه کند.

در چه صورتی میتوان از طلاق توافقی رجوع کرد؟

سئوالی که اینجا مطرح است این است که آیا پس از طی مراحل طلاق توافقی رجوع امکانپذیر است یا خیر؟

برای روشنتر شدن موضوع و با توجه به این که اصطلاحات فقهی و حقوقی برای عموم مردم دشوار است به این مثال توجه کنید:

در یک طلاق توافقی که زن دوشیزه نیست و توافق چنین است که زن کل مهریه (یا بخشی از آن) را در قبال طلاق ببخشد، پس از صدور رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) و نیز پس از ثبت طلاق در محضر، سه ماه عده زن شروع می گردد، در این مدت زوجه می تواند به دفترخانه طلاق مربوطه مراجعه کرده و اعلام کتبی نماید که می خواهد به مهریه بخشیده شده خود رجوع کند(مطالبه مهریه) . پس از رجوع زن، مرد نیز می تواند به زوجیت و زوجه رجوع کند. که با این توضیح مانند این است که زوجین اصلا طلاق نگرفته اند و همه چیز به حالت اول بر خواهد گشت.

با این توضیحات باید گفت که در طلاق بائن رجوع در ایام عده، برای زوج (شوهر) امکانپذیر نیست و مرد فقط در طلاق رجعی است که می تواند در ایام عده به زوجه رجوع کند.

طلاق توافقی نیز که در اصل طلاق خلع است و طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن است. با توضیح داده شده امکان رجوع برای زوج میسر نیست اما در طلاق خلع که زن دوشیزه یا یائسه نباشد، زن می تواند در ایام عده به آنچه در ازای طلاق بخشیده است که در اصطلاح فقهی حقوقی "مابذل" نامیده می شود رجوع کند. پس از رجوع زن در ایام عده به ما بذل، طلاق به اصل خود که همان طلاق رجعی است تبدیل می شود و با این وصف در طلاق رجعی برای زوج امکان رجوع میسر خواهد شد .

شرایط رجوع پس از طلاق توافقی نیز به همان صورت است که ارائه شد و این بدان معنی است که در طلاق توافقی، اگر زن دوشیزه یا یائسه نباشد و در ایام عده به مهریه بذل کرده مراجعه کند شوهر نیز می تواند طلاق را بر هم بزند و رجوع نماید.

 

با مشاوره حقوقی و استفاده از تجارب وکیل طلاق دپارتمان خانواده گروه وکلای ره جویان عدالت می توانید از طریق مشاوره حضوری و تلفنی انواع دعاوی خانوادگی خود و همچنین طلاق توافقی را به راحت ترین شکل ممکن و بدون حضور در جلسات مشاوره و داوری بگیرید.

منبع: وبسایت ره جویان عدالت


بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران